Kontaktuppgifter


Per-Ola Frisell (f.d. Håkansson)
 
Telefon:  0708-368070
Bankgiro:  326-4223
Adress för korrespondens:
          Elinas Kulle, 371 92 Karlskrona
 
Besöksadress Släktgården:
          Olsäng 718, 373 78 Fågelmara
Besöksadress Lindesnäs:
          Ängsvägen 7, 371 45 Karlskrona
Besöksadress Ekholmen:
          Målaregatan 6, 371 37 Karlskrona
 
  Elinas Kulle