Gårdens historia

 
1798
Släktens historia på denna gård i Olsäng börjar 1798. Då köptes gården av min morfars farfars far, Måns Olsson och hans hustru Maria.
Ägare i kronologisk ordning (årtal för köp/övertagande):
  • Måns Olsson och Maria  (1798)
  • Peter Månsson och Sofia  (omkring 1840)
  • Carl Petersson och Gerda  (1889)
  • Hugo Thordstein (född Petersson) och Hanna  (1929)
  • Karin Håkansson (född Thordstein) och Håkan  (1964)
  • Per-Ola Frisell (född Håkansson) och Anna Pia  (2008)
 
Jag, Per-Ola, är alltså 6:e generationen i rakt nedstigande led. Det förpliktar och inspirerar!
 
Köpet av gården genomfördes 1798 och lagfart registrerades hos Lyckeby Tingsrätt 1805. Lagfartshandlingen som skrevs då finns bevarad i original.
 
Nuvarande mangårdsbyggnad, bilden ovan, byggdes 1904 och ersatte en äldre rödfärgad blekingelänga som stod framför det nuvarande huset. På den ena grindstolpen finns bokstäverna PMS inhuggna, vilket står för Peter Månsson och Sofia.
 
 
Fotografiet ovan är taget 1908 eller 1909.

Vid grinden står Carl Petersson och Gerda, min morfars föräldrar. Morfar Hugo står som tredje barn från vänster. Han föddes 1904, samma år som det "nya" boningshuset byggdes, och var 4-5 år gammal när det var dags för högtidlig fotografering.